Dünya pazarında rekabetin öngördüğü koşulsuz müşteri memnuniyeti için yüksek kalite ve standartlarda araç buzdolapları, poliüretan, plastik parçaları ve raylı sistem ekipmanları üretmek,

Tüm faaliyetlerimizde ulusal / uluslararası yasal düzenlemelere eksiksiz uymak,

Müşteri özel istekleri ve ürün güvenliğini sağlamak,

Ürün yaşam döngüsü boyunca oluşabilecek arızaların önlenmesi için ürün güvenilirliğini sağlamak,

İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için tehlikeleri ortadan kaldırarak ve riskleri azalatarak çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı ergonomik çalışma alanları yaratmak,

Makina güvenliğini önlem ve tedbirlerini almak,

Çalışanlarımıza yasal gerekliliklere uygun kişisel koruyucu donanım sağlamak,

Acil durumlara sürekli hazırlıklı olmak, yangın güvenliği tedbirleri almak,

Faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevre etkilerini yaşam döngüsü yaklaşımı ile en aza indirerek çevre kirliliğini azaltmak,

Kısıtlı doğal kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmak,

Sera gazı salınımını azaltmak, enerji kaynaklarını verimli kullanmak, yenilenebilir enerji kaynaklarınından faydalanmak, su kalitesini koruma, kirliliği azaltılma çalışmaları yapmak ve su tüketimini azaltmak, hava kalitesini arttıracak kirliliği  önleme çalışmaları yapmak, kimyasal yönetim sorumluluğu ile kimyasalların çevreye verdikleri zararların azaltmak, sürdürülebilir kaynak yönetimiyle atıkları azaltılmak, atıkların geri dönüşümünü ve yasal  bertarafını sağlamak,

Teknolojik gelişmeleri, toplumun talep beklenti ve gereksinimlerini, iç ve dış hususları göz önüne alarak, politikamızla birlikte kalite, çevre ve iş sağlığı iş güvenliği uygulamalarımızı sürekli gözden geçirerek ve iyileştirerek kalite, çevre ve ISG sistemlerimizin performansını ve etkinliğini artırmak,

Tüm rakip ve paydaşlarımıza örnek olmak,

Tüm çalışanlarımızın katılımı, çalışanlarımıza danışarak, hedeflerimiz ve misyonumuz doğrultusunda hep birlikte takım ruhu içinde hareket etmeyi sağlamak,

Hep Birlikte, Hepimiz için, Ülkemiz için, Dünyamız için…

REV numarası: 10 | TARİH: 24.01.2024

Kampanya ve Haberlerimizden Haberdar Olun!
Size daha iyi hizmet verebilmek adına internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. İnternet sitesinde kalmayı sürdürerek bu çerezlere izin vermektesiniz. Çerez Politikası ANLADIM